Odlomak – Lena

Napišem svoj život, pa ga onda glumim

Glumim svaku emociju koju ne osećam 

Svaku izgovorenu reč koju ne mislim

Svaku odluku koju nisam želela da donesem

Živim život koji sam režirala prema tuđim pravilima, tuđim izborima,

u skladu sa tuđim željama i očekivanjima.

Glumim još danas, i nikada više

Tekst: Milica Žikić Herder @milherder

Photo credit: http://www.pinterest.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s